header-photo

Kosztorysowanie

Kompleksowo przygotowuję dokumenty niezbędne do przetargów na roboty budowlane tj.
- specyfikacje
- kosztorysy
- dokumentację techniczną

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu z wykorzystaniem programu PRO-NORMA.